สำหรับแนวทางการตรวจประเมินพลังงานของเครื่องบดแบบอัล