ที่มีประสิทธิภาพลักษณนามหลักที่มีประสิทธิภาพในโรงงานสังกะสี