ความแตกต่างระหว่างผลรวมที่ยังไม่ได้ทำการบดและการบดอัด