ทฤษฎีการป้องกันการมีสติในตนเองของรายละเอียดเครื่องบดย่อย