วิธีการจัดการกับที่จอดรถบดกรามในกระบวนการดำเนินงาน