การออกแบบและการวิเคราะห์การประหยัดพลังงานของระบบควบคุมการขนส่งแร่หางแร่