เรย์มอนด์ของสุดยอดเครื่องจักรที่มีข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค