ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ก๊าซเครื่องกำเนิดไอน้ำเป็นเชื้อเพลิง