การตรวจสอบการผสมของน้ำมันดินในการผสมทำให้รุนแรงขึ้น