จักรเย็บผ้าเยอรมันคุณสมบัติอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบสำหรับเย็บปักถักร้อย