ลูกเหล็กปลอมแปลงสามารถใช้งานได้มากกว่าเหล็กตอร์ปิโดในโรงงานลูกชิ้น