อุปกรณ์เหมืองแร่ประเภทซึ่งถูกทุบตามรอยสถานีเคลื่อนที่แบบเคลื่อนที่ได้