ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองถ่านหินฉันไนจีเรีย