ขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องซักผ้าทรายเกลียวเดี่ยวและการดำเนินการซ่อมแซม