ราคาการก่อสร้างที่อยู่อาศัยต่อตารางเมตรในแอฟริกาใต้