การจดสิทธิบัตรการเรียกร้องการทำเหมืองแร่สำหรับขายในอลาสก้า