โรงงานปั่นด้ายใหญ่และเป็นที่นิยมมากที่สุดในจีนในประเทศจีน