เครื่องกำจัดแร่เกี่ยวกับเครื่องกำจัดขยะในโครงการเหมืองแร่