คั่นแม่เหล็กแรงเหวี่ยงเปียกและสวมใส่ซับส่วนที่เป็นของแข็ง