เรือบรรทุกน้ำมันพิเศษสำหรับพืชที่เติบโตอย่างรวดเร็ว