มีหลาทรายและกรวดจำนวนมากในเขตเมืองเก่าของเมืองหรือไม่